Siêu Tốc 5 Phút Thứ hai0233

4 4 0 5 2 9

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0234-0236 Tài 0234
Đang chờ quay số: 1
0232-0234 Xỉu 0233
2
(2 kỳ)
0229-0231 Xỉu 0231
0
(4 kỳ)
0226-0228 Tài 0228
5
(4 kỳ)
0225-0227 Tài 0225
7
(1 kỳ)
0222-0224 Tài 0224
5
(4 kỳ)
0219-0221 Tài 0221
2
0216-0218 Xỉu 0218
6
0214-0216 Xỉu 0215
3
(2 kỳ)
0213-0215 Xỉu 0213
0
(1 kỳ)
0210-0212 Xỉu 0212
8
0208-0210 Tài 0209
5
(2 kỳ)
0207-0209 Tài 0207
8
(1 kỳ)
0206-0208 Tài 0206
9
(1 kỳ)
0203-0205 Tài 0205
5
(4 kỳ)
0202-0204 Tài 0202
6
(1 kỳ)