Siêu Tốc 5 Phút Chủ nhật0085

7 5 4 9 1 6

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
084-086 Tài 084
Đang chờ quay số: 4
082-084 Xỉu 083
1
(2 kỳ)
081-083 Tài 081
5
(1 kỳ)
080-082 Tài 080
6
(1 kỳ)
079-081 Xỉu 079
3
(1 kỳ)
077-079 Tài 078
9
(2 kỳ)
076-078 Tài 076
6
(1 kỳ)
074-076 Xỉu 075
1
(2 kỳ)
073-075 Xỉu 073
3
(1 kỳ)
072-074 Xỉu 072
4
(1 kỳ)
071-073 Xỉu 071
3
(1 kỳ)
068-070 Xỉu 070
3
(4 kỳ)
067-069 Xỉu 067
1
(1 kỳ)
065-067 Tài 066
5
(2 kỳ)
062-064 Tài 064
1
061-063 Xỉu 061
2
(1 kỳ)