Siêu Tốc 5 Phút Thứ sáu0174

5 0 4 1 8 2

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0174-0176 Xỉu 0174
Đang chờ quay số: 2
0173-0175 Xỉu 0173
1
(1 kỳ)
0172-0174 Tài 0172
9
(1 kỳ)
0170-0172 Tài 0171
7
(2 kỳ)
0169-0171 Tài 0169
9
(1 kỳ)
0168-0170 Tài 0168
8
(1 kỳ)
0167-0169 Tài 0167
6
(1 kỳ)
0166-0168 Tài 0166
6
(1 kỳ)
0165-0167 Xỉu 0165
3
(1 kỳ)
0164-0166 Tài 0164
9
(1 kỳ)
0161-0163 Tài 0163
8
(4 kỳ)
0160-0162 Tài 0160
9
(1 kỳ)
0157-0159 Xỉu 0159
9
0155-0157 Xỉu 0156
3
(2 kỳ)
0154-0156 Tài 0154
8
(1 kỳ)
0151-0153 Xỉu 0153
2
(4 kỳ)