Siêu Tốc 1 Phút Chủ nhật0180

1 0 5 8 2 8

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0181-0183 Tài 0181
Đang chờ quay số: 1
0178-0180 Tài 0180
2
0177-0179 Tài 0177
6
(1 kỳ)
0176-0178 Tài 0176
8
(1 kỳ)
0175-0177 Tài 0175
7
(1 kỳ)
0174-0176 Tài 0174
8
(1 kỳ)
0171-0173 Xỉu 0173
7
0169-0171 Xỉu 0170
1
(2 kỳ)
0168-0170 Xỉu 0168
0
(1 kỳ)
0167-0169 Xỉu 0167
3
(1 kỳ)
0165-0167 Tài 0166
7
(2 kỳ)
0162-0164 Xỉu 0164
8
0161-0163 Xỉu 0161
3
(1 kỳ)
0158-0160 Xỉu 0160
4
(4 kỳ)
0155-0157 Tài 0157
2
0154-0156 Tài 0154
8
(1 kỳ)