M.Bắc 75 Giây Thứ năm0759

7 4 2 7 2

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0760-0762 Xỉu 0760
Đang chờ quay số: 1
0759-0761 Tài 0759
7
(1 kỳ)
0756-0758 Tài 0758
6
(4 kỳ)
0755-0757 Tài 0755
5
(1 kỳ)
0754-0756 Xỉu 0754
3
(1 kỳ)
0751-0753 Tài 0753
3
0748-0750 Xỉu 0750
1
(4 kỳ)
0746-0748 Tài 0747
9
(2 kỳ)
0743-0745 Tài 0745
9
(4 kỳ)
0742-0744 Xỉu 0742
3
(1 kỳ)
0741-0743 Tài 0741
6
(1 kỳ)
0740-0742 Tài 0740
5
(1 kỳ)
0738-0740 Xỉu 0739
1
(2 kỳ)
0735-0737 Xỉu 0737
3
(4 kỳ)
0734-0736 Xỉu 0734
1
(1 kỳ)
0732-0734 Xỉu 0733
3
(2 kỳ)