M.Bắc 75 Giây Thứ bảy0271

5 7 5 2 5

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0272-0274 Tài 0272
Đang chờ quay số: 1
0271-0273 Xỉu 0271
2
(1 kỳ)
0270-0272 Tài 0270
9
(1 kỳ)
0269-0271 Tài 0269
5
(1 kỳ)
0267-0269 Tài 0268
8
(2 kỳ)
0266-0268 Tài 0266
9
(1 kỳ)
0263-0265 Xỉu 0265
0
(4 kỳ)
0261-0263 Tài 0262
6
(2 kỳ)
0260-0262 Tài 0260
6
(1 kỳ)
0257-0259 Tài 0259
3
0254-0256 Tài 0256
4
0253-0255 Tài 0253
9
(1 kỳ)
0251-0253 Xỉu 0252
1
(2 kỳ)
0249-0251 Tài 0250
9
(2 kỳ)
0246-0248 Xỉu 0248
8
0243-0245 Tài 0245
8
(4 kỳ)