M.Bắc 75 Giây Thứ ba1072

0 2 7 5 7

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
1072-1074 Xỉu 1072
Đang chờ quay số: 2
1069-1071 Xỉu 1071
8
1068-1070 Xỉu 1068
1
(1 kỳ)
1065-1067 Xỉu 1067
7
1064-1066 Xỉu 1064
2
(1 kỳ)
1063-1065 Xỉu 1063
1
(1 kỳ)
1060-1062 Tài 1062
7
(4 kỳ)
1058-1060 Xỉu 1059
2
(2 kỳ)
1055-1057 Xỉu 1057
2
(4 kỳ)
1052-1054 Tài 1054
6
(4 kỳ)
1049-1051 Xỉu 1051
3
(4 kỳ)
1046-1048 Xỉu 1048
0
(4 kỳ)
1045-1047 Xỉu 1045
0
(1 kỳ)
1044-1046 Tài 1044
5
(1 kỳ)
1042-1044 Tài 1043
8
(2 kỳ)
1040-1042 Xỉu 1041
0
(2 kỳ)