Siêu Tốc 2 Phút Thứ bảy0171

6 4 0 7 4 1

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0172-0174 Tài 0172
Đang chờ quay số: 1
0170-0172 Xỉu 0171
4
(2 kỳ)
0168-0170 Xỉu 0169
1
(2 kỳ)
0167-0169 Tài 0167
6
(1 kỳ)
0166-0168 Xỉu 0166
3
(1 kỳ)
0165-0167 Tài 0165
8
(1 kỳ)
0164-0166 Xỉu 0164
0
(1 kỳ)
0162-0164 Tài 0163
8
(2 kỳ)
0159-0161 Tài 0161
5
(4 kỳ)
0158-0160 Xỉu 0158
4
(1 kỳ)
0155-0157 Tài 0157
3
0154-0156 Xỉu 0154
4
(1 kỳ)
0153-0155 Tài 0153
7
(1 kỳ)
0152-0154 Tài 0152
9
(1 kỳ)
0151-0153 Xỉu 0151
1
(1 kỳ)
0150-0152 Xỉu 0150
4
(1 kỳ)