M.Trung 75 Giây Thứ bảy0274

1 9 6 2 9 9

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0275-0277 Tài 0275
Đang chờ quay số: 1
0274-0276 Tài 0274
9
(1 kỳ)
0272-0274 Xỉu 0273
3
(2 kỳ)
0270-0272 Tài 0271
8
(2 kỳ)
0269-0271 Xỉu 0269
0
(1 kỳ)
0268-0270 Xỉu 0268
0
(1 kỳ)
0265-0267 Tài 0267
7
(4 kỳ)
0264-0266 Xỉu 0264
4
(1 kỳ)
0262-0264 Xỉu 0263
2
(2 kỳ)
0260-0262 Xỉu 0261
2
(2 kỳ)
0258-0260 Tài 0259
6
(2 kỳ)
0256-0258 Xỉu 0257
2
(2 kỳ)
0253-0255 Xỉu 0255
3
(4 kỳ)
0251-0253 Tài 0252
6
(2 kỳ)
0248-0250 Xỉu 0250
8
0247-0249 Xỉu 0247
1
(1 kỳ)