M.Trung 75 Giây Thứ hai0955

2 3 8 1 3 4

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0956-0958 Tài 0956
Đang chờ quay số: 1
0953-0955 Tài 0955
3
0952-0954 Xỉu 0952
2
(1 kỳ)
0951-0953 Xỉu 0951
4
(1 kỳ)
0950-0952 Xỉu 0950
4
(1 kỳ)
0949-0951 Tài 0949
9
(1 kỳ)
0946-0948 Tài 0948
6
(4 kỳ)
0945-0947 Xỉu 0945
0
(1 kỳ)
0944-0946 Tài 0944
7
(1 kỳ)
0943-0945 Tài 0943
8
(1 kỳ)
0942-0944 Tài 0942
7
(1 kỳ)
0940-0942 Tài 0941
6
(2 kỳ)
0939-0941 Xỉu 0939
0
(1 kỳ)
0937-0939 Tài 0938
6
(2 kỳ)
0934-0936 Tài 0936
9
(4 kỳ)
0933-0935 Tài 0933
6
(1 kỳ)