M.Nam Siêu Tốc 45s Thứ tư0622

1 9 1 9 3 1

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0622-0624 Tài 0622
Đang chờ quay số: 2
0621-0623 Xỉu 0621
2
(1 kỳ)
0619-0621 Tài 0620
9
(2 kỳ)
0616-0618 Tài 0618
2
0615-0617 Xỉu 0615
2
(1 kỳ)
0614-0616 Xỉu 0614
2
(1 kỳ)
0611-0613 Tài 0613
2
0610-0612 Tài 0610
8
(1 kỳ)
0607-0609 Tài 0609
2
0606-0608 Xỉu 0606
3
(1 kỳ)
0605-0607 Tài 0605
5
(1 kỳ)
0603-0605 Xỉu 0604
1
(2 kỳ)
0602-0604 Xỉu 0602
2
(1 kỳ)
0600-0602 Xỉu 0601
3
(2 kỳ)
0599-0601 Xỉu 0599
1
(1 kỳ)
0598-0600 Tài 0598
8
(1 kỳ)